EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

W ramach działań skierowanych do młodzieży OHP oferuje również możliwość wzięcia udziału w szkoleniach zawodowych. Szkolenia adresowane są do młodzieży w wieku 18-25 lat będącej w trudnej sytuacji na rynku pracy. Głównym odbiorcą jest młodzież będąca pod opieką OHP, ale jest również możliwość skorzystania z tego wsparcia przez osoby z zewnątrz.

Szkolenia są indywidualnie dobierane do potrzeb klienta, tak aby umożliwić klientom jeden z poniższych rezultatów:

  • osobom nieposiadającym kwalifikacji zawodowych – nabycie ich;
  • osobom posiadającym niewystarczające kwalifikacje zawodowe – uzupełnienie kwalifikacji lub dostosowanie posiadanej wiedzy do wymogów zawodu;
  • osobom, które nie są w stanie pracować w dotychczasowym zawodzie – nabycie kwalifikacji w innym zawodzie;
  • osobom nieposiadającym umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia – przygotowanie do samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Przy wyborze szkoleń preferowane są kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych i kursy przygotowujące do egzaminu nadającego konkretne kwalifikacje.

OHP organizuje szkolenia związane mi.n z obsługą maszyn, w tym: koparki, koparko-ładowarki, wózki jezdniowe, szkolenia w obszarze szeroko rozumianej gastronomii (kucharz, kelner, barman, barista itp.), szkolenia fryzjerskie, kosmetyczne, kursy wizażu i stylizacji i wiele innych, odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy.

professional training professions

Udział w szkoleniu możliwy jest po wcześniejszym zbadaniu potrzeb szkoleniowych klienta przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy, celem wytyczenia kierunku dalszego rozwoju zawodowego młodego człowieka.

Informacji na temat szkoleń zawodowych należy szukać we właściwym regionalnie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży lub w Młodzieżowych Centrach Kariery.

Skip to content