EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wniosek o zawarcie umowy o refundację

Oświadczenia pracodawcy

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o nieotrzymanej lub otrzymanej pomocy de minimis

Wniosek o wypłatę refundacji

Wykaz otrzymanej pomocy de minimis

Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie

Wzór formularza o pomocy publicznej

Upoważnienie do korekt

Zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą

Oświadczenie dotyczące stażu pracy

Oświadczenie dotyczące okresów rozliczeniowych

Klauzula dot. przetwarzania danych dla niepełnoletniego ucznia

Klauzula dot. przetwarzania danych dla pełnoletniego ucznia

Klauzula dot. przetwarzania danych dla instruktora pnz

Klauzula dot. przetwarzania danych dla org. pracodawców

Klauzula dot. przetwarzania danych dla pracodawców

Skip to content