EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM)

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) jest jednostką organizacyjną Komendy Głównej OHP, która przygotowuje i realizuje elektroniczne formy działalności Ochotniczych Hufców Pracy, udostępniając młodzieży w wieku od 14 do 25 lat (w szczególności uczestnikom i absolwentom OHP) kompleksowe informacje w zakresie przysposobienia zawodowego, uzyskania dodatkowych kwalifikacji oraz podjęcia stałego lub sezonowego zatrudnienia, a także wartościowego spędzania wolnego czasu.

Komunikacja z klientami odbywa się poprzez infolinię, serwis internetowy dokariery.pl oraz profile w najpopularniejszych serwisach społecznościowych.

 Facebook 

 YotuTube

 Instagram 

Na stronie dokariery.pl młodzież znajdzie:

 • niezbędną motywację,
 • ciekawe teksty na temat zawodów, rynku pracy, potrzebnych kompetencji, wywiady,
 • treści „lifestylowe”,
 • wiele interesujących filmów,
 • strefę plików do pobrania (e-booki, grafiki motywacyjne, planery),
 • bezpłatną usługę „Moje pierwsze CV”,
 • zakładkę z historiami uczestników OHP („Im się udało”).
eures2

Czego dowiesz się na infolinii?

Dzwoniąc pod numer 222 500 525 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej) młody człowiek uzyska najważniejsze informacje o możliwościach kształcenia i podnoszenia umiejętności zawodowych, usługach oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie edukacji, działalności wychowawczej oraz rynku pracy, a także dane teleadresowe jednostek OHP, które udzielą dodatkowych informacji, profesjonalnego doradztwa zawodowego i pomocy w znalezieniu pracy.

Konsultanci udzielą także informacji pracodawcom na temat zatrudniania młodocianych pracowników oraz refundacji ich wynagrodzeń.

Strefa dla pracodawców

Na dokariery.pl znajduje się także strefa dla pracodawców, w której przedsiębiorcy mogą zapoznać się z przepisami dotyczącymi:

 • zatrudniania pracowników młodocianych
 • refundacji kosztów ich przygotowania zawodowego

lub sprawdzić

 • jak złożyć ofertę pracy lub znaleźć
 • pracowników i stażystów.

Platforma edukacyjna

Platforma edukacyjna jest narzędziem elearningowym przygotowanym na potrzeby młodzieży i pracowników OHP. Jest autorskim przedsięwzięciem Ochotniczych Hufców Pracy, a wszystkie materiały zawarte na platformie są opracowane przez pracowników OHP.

Celem narzędzia jest  tworzenie warunków dla doskonalenia jakości usług świadczonych przez doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz pozostałych pracowników merytorycznych pionu rozwoju zawodowego OHP na rzecz młodzieży objętej działalnością OHP.

Platforma składa się z dwóch modułów:

 • Dla pracowników OHP – narzędzie do wspierania rozwoju zawodowego pracowników rozwoju zawodowego OHP oraz kontaktu i wymiany dobrych praktyk między użytkownikami platformy oraz jednostką zarządzającą. Na platformie obecnie znajduje się sześć szkoleń on-line, baza wiedzy oraz sieci wsparcia.
 • Dla młodzieży – gra edukacyjno-symulacyjna z elementami grywalizacji (lekcje z zakresu poszukiwania pracy, wyboru zawodu, testy i kwestionariusze, gry i zabawy logiczne). Młodzież w wieku 15–25 lat będzie mieć możliwość zapoznania się z tematyką rynku edukacji i pracy, uzyskania informacji na temat swoich mocnych i słabszych stron, realizacji zainteresowań. Moduł wdrożony zostanie w 2020 r.
Skip to content