EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk
Białystok: Św. Jan Paweł II – patron młodzieży

Święty Jan Paweł II
Patron Ochotniczych Hufców Pracy

11 października 2011 roku w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się uroczystość związana z nadaniem Ochotniczym Hufcom Pracy patronatu świętego Jana Pawła II. Wzięło w nim udział półtora tysiąca młodzieży i kadry OHP z całego kraju.  Uroczystą Mszę świętą odprawiał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz wraz z krajowym duszpasterzem  księdzem prałatem Jarosławem Sroką oraz duszpasterzami wojewódzkimi. Podczas nabożeństwa został odczytany Akt Oddania Ochotniczych Hufców Pracy świętemu Janowi Pawłowi II.

Sprawy młodzieży i wychowania były zawsze w centrum uwagi Jana Pawła II, dawał temu wyraz w licznych swoich wypowiedziach oficjalnych i nieoficjalnych – mówił „Leży mi szczególnie na sercu, sprawa chrześcijańskiego wychowania młodzieży”. Podczas spotkania z młodzieżą, w dniu 7 marca 1984 roku, Jan Paweł II , skierował do nich miedzy innymi następujące słowa: „Od pierwszego dnia mojego pontyfikatu mówiłem, że młodzież jest nadzieją Kościoła; powtarzam to zawsze spokojnie stwierdzić, że całe magisterium Jana Pawła II było pedagogiom i wychowawczym przesłaniem.

Duszpasterstwo opiera swoją działalność na chrześcijańskich wartościach, pragnie stwarzać uczestnikom OHP możliwości pełnego rozwoju osobowości ze szczególnym uwzględnieniem Patrona Ochotniczych Hufców Pracy, św. Jana Pawła II. Wychowanie w koncepcji Jana Pawła II osadzone jest w szerokim kontekście antropologiczno – etycznym  i najczęściej oznacza stworzenie wychowankowi przestrzeni prawdy, dobra i piękna, by w niej kształtowało się jego „człowieczeństwo”.

Istotę wychowania Jan Paweł II upatrywał w tym „ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, ażeby bardziej <był>  a nie tylko więcej <miał> – aby (…) poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Pragniemy podać młodym ludziom poprzez nauczanie  św. Jana Pawła II skrzydła, aby wzlecieli.

Skip to content