EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Małgorzata Zwiercan

Komendant Główny OHP

Piotr Modzelewski

Zastępca Komendanta 
ds. Edukacji, Rozwoju Zawodowego i Współpracy Międzynarodowej

Waldemar Brykalski

Zastępca Komendanta
ds. Komunikacji Elektronicznej

Jacek Figiel

Zastępca Komendanta
ds. Administracyjnych

Wojciech Karolak

Główny Księgowy Budżetu OHP

Stanisław Zubek

Doradca Komendanta Głównego OHP

Krzysztof Sikora

Inspektor Ochrony Danych – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Jarosław Sroka

Krajowy Duszpasterz

Zdzisław Bocian

Audytor Wewnętrzny

Joanna Boryczka, Mariusz Sokołowski

Zespół Radców Prawnych

Aleksandra Mietlicka

Dyrektor
Biuro Komendanta Głównego OHP

Justyna Ronowska-Roguska

Kierownik
Zespół Kontroli

Mateusz Łęgowski

Kierownik
Zespół Kadr

Katarzyna Ryng

Kierownik
Zespół Archiwalny

Wojciech Reutt

Kierownik
Zespół Zamówień Publicznych

Marta Krygier

Kierownik
Zespół Rozliczeń Budżetowych

Anna Kurowska

Kierownik 
Zespół Rozliczeń Finansowych Projektów

Marzena Filcek

Zespół Płac

Marta Godkowska

Zastępca Głównego Księgowego Budżetu OHP
Zespół Obsługi Finansowej KG OHP

Paweł Zachariasz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Strategicznego, Inwestycji i Remontów

Ireneusz Honczar

Dyrektor
Biuro Administracyjne

Jolanta Górska

Zastępca Dyrektora
Biuro Administracyjne

Marcin Chyżyński

Kierownik
Zespół Obsługi Technicznej

Katarzyna Kozikowska

Kierownik
Zespół Analiz

Sławomir Męcina

Dyrektor
Biuro Edukacji i Zatrudnienia

Katarzyna Bakalarska

Kierownik
Zespół Zatrudnienia

Grzegorz Zajączkowski

Kierownik
Zespół Kształcenia

Dorota Słomska

Kierownik
Zespół Wychowania

Elżbieta Frydrych

Kierownik
Zespół Programów Międzynarodowych

Dariusz Siuchta

Kierownik
Zespół IT

Joanna Dąbrowska

Kierownik
Zespół Zielona Linia

Maciej Kraskiewicz

Kierownik
Zespół ECAM

Skip to content