EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Komendant Główny OHP
Małgorzata Zwiercan

Przedsiębiorca, terapeuta, zarządzała Centrum Psychoterapii. Poseł na Sejm VIII kadencji. W Sejmie pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej, Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz wiceprzewodniczącej  Zespołu ds. Dzieci. 

Jest fundatorką i wolontariuszką Kaszubskiej Fundacji Podaruj Dzieciom Nowe Życie. Od 17 lat organizuje akcje doboru i rejestracji potencjalnych dawców szpiku w powiecie kościerskim.

Jest też współorganizatorem i wolontariuszem Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. Wspiera bohaterów walki o niepodległość, którzy w wyniku swego zaangażowania utracili zdrowie, środki utrzymania i do dziś nie doczekali się rzeczywistej rekompensaty. Utworzyła i prowadzi jedyny w Polsce, prywatny ośrodek pomocy dla weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, w którym organizuje i współfinansuje bezpłatne pobyty wypoczynkowo-relaksacyjne.

Organizuje przedsięwzięcia mające na celu troskę o pamięć historyczną oraz aktywizację młodych ludzi do działania na rzecz dobra naszego kraju. Inicjuje i realizuje konkursy i koncerty dla młodzieży szkolnej w województwie pomorskim oraz  uroczystości i obchody rocznic, upamiętniających wydarzenia i ludzi, działających na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Od 11 lat współorganizuje obchody rocznicy strajków 1980 roku w projekcie „Ludzie sierpnia”.

Zainicjowała i wspiera organizację największego wydarzenia gospodarczego na Wybrzeżu – „Forum Wizja Rozwoju”.

Odznaczona: Krzyżem Solidarności Walczącej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Pro Patria, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką „Działacza opozycji antykomunistycznej” oraz odznaczeniem „Bohaterom Sierpnia” i Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie:
– ekspert w Zespole ds. opracowania reformy systemu leczenia uzależnień w Ministerstwie Zdrowia,
– członek Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zastępca Komendanta Głównego OHP 
ds. edukacji, rozwoju zawodowego i współpracy
międzynarodowej 

Piotr Modzelewski – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, European Academy of Diplomacy w Warszawie – kierunek Dyplomacja Unii Europejskiej oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Posiadacz szkoleń i certyfikatów w zakresie języka obcego, finansów oraz branży IT.

Na początku drogi zawodowej dziennikarz i reporter radia Eska, doradca finansowy, kierownik działu obsługi technicznej i zarządzania gotówką w branży IT. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie. Od 1 stycznia 2018 roku Zastępca Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.

Zastępca Komendanta Głównego OHP 
ds. komunikacji elektronicznej

Waldemar Brykalski – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w specjalnościach Informatyka i Ekonometria, Zarządzanie Projektami i Innowacjami, Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie – Executive Master of Business Administration MBA, Doctor of Business Administration – DBA. VCC – Certificate of Vocational Qualification – Projects Menagement – Instytucja wydająca certyfikat VCC – Lublin. ECDL – European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Informatycznych wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w Warszawie.

Ostatnie wyzwania zawodowe to między innymi: Dyrektor Pionu Organizacyjnego w Wrocławskie Mieszkania, kierowanie pracami Pionu w zakresie gospodarowania mieniem, komercjalizacji powierzchni, prowadzenie inwestycji i zamówień publicznych, zarzadzanie Zespołem IT oraz Administracji i Utrzymania. Opracowywanie sprawozdań i analiz. Jednym z wyzwań było usystematyzowanie zarządzania informacją. Przygotowanie Spółki do Świadczenia E-Usług.

Kierownik ds. Inwestycji Miejskich w UM Boguszów-Gorce, prowadzenie i nadzór nad inwestycjami realizowanym na terenie Gminy.

Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju w Zakładzie Usług Energetycznych w Wałbrzychu, kierowanie pracami wydziałów utrzymania ruchu oraz zorganizowanie od podstaw z zapewnieniem sił i środków wydziału transportu. Wprowadzenie Spółki do Klastra Edukacyjnego, opracowanie CSR.

Kierownik Gospodarki Komunalnej w UM Jawor, gdzie wyzwaniem nadrzędnym było wdrożenie i uruchomienie Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej na terenie miasta w pełnym zakresie od podstaw.

Każdorazowym wyzwaniom zawodowym towarzyszyły zadania związane z realnym wpływem na poprawę funkcjonalności i rozwój systemów informatycznych.

Pomaganie społeczeństwu jest naszą powinnością. Każde zarażanie do działalności na rzecz społeczeństwa to lepsze jutro. Społecznie pomaga podwyższać umiejętności w zakresie matematyki i statystyki wśród młodzieży, kierując się zasadą, że „Wiedza jest najsilniejszą bronią, aby zmieniać Świat”. W obecnej sytuacji pandemicznej dostrzega szansę zmiany na lepsze. Uważa, że chęci to 50% wykonanego zadania.

Zastępca Komendanta Głównego OHP 
ds. administracyjnych

Jacek Figiel – absolwent Arizona State University, College of Business w specjalności Computer Information Systems, class of 1989 oraz jednego z pięciu czołowych programów szkoleń korporacyjnych w USA – EDS SED Program.

Posiada rozległe doświadczenie zawodowe pozyskane w czołowych amerykańskich i europejskich korporacjach takich jak General Motors – Electronic Data Systems (Detroit, Michigan oraz Phoenix, Arizona, USA), MetLife (New York, NY, USA), Industrial and Financial Systems Eastern Europe (Polska, Ukraina, Węgry, Rosja, Słowenia, Czechy).  Jak również w firmach polskich, w tym: PZU, IFS Polska, Softbank, Computerland. 

W latach 2017 do 2019 – Zastępca Komendanta w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.

Od 1978 roku działał w opozycji antykomunistycznej, a następnie w NSZZ „Solidarność”.  Internowany w czasie stanu wojennego w Obozie Internowania w Wierzchowie Pomorskim.

Jest fundatorem oraz aktywnie uczestniczy w działaniach Fundacji Inicjatyw Patriotycznych.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Skip to content