EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Opolska
Wojewódzka Komenda

Dobrze wiemy czego Ci trzeba, aby ruszyć dalej!

W Ochotniczych Hufcach Pracy dajemy możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Do OHP przyjmujemy osoby w wieku 15-18 lat, które decydują się realizować obowiązek nauki, łącząc ją z pracą i zdobywając konkretny zawód. Uczestnik OHP za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie. Młodzież uczy się w szkołach publicznych podległych władzom samorządowym.

Młodzież realizuje przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które pozwala zdobyć umiejętności stanowiące część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu. Trwa ono do ukończenia przez niego szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż 22 miesiące.

Projekty i programy

OHP

Zobacz projekty i programy organizowane przez jednostki OHP

Krajowe

Zobacz projekty i programy organizowane przez ministra

Unijne

Zobacz projekty i programy organizowane przez unie europejską

Nasze jednostki

Sprawdź jakie jednostki organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy funkcjonują na terenie naszego województwa

Dane kontaktowe

Najważniejsze numery telefonów i adresy
e-mail Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

BIP

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

Skontaktuj się z wojewódzką komendą

Adres:

ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole

Telefon:

E-mail:

Godziny otwracia

7.30 – 15.30

Skip to content