EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Centrum Kształcenia i Wychowania
w Gołdapi

Letni wypoczynek

Letni wypoczynek

Dzięki grantowi uzyskanemu z Komendy Głównej OHP w Warszawie młodzież z CKiW OHP w Gołdapi miała...

Dobrze wiemy czego Ci trzeba, aby ruszyć dalej!

W Ochotniczych Hufcach Pracy dajemy możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Do OHP przyjmujemy osoby w wieku 15-18 lat, które decydują się realizować obowiązek nauki, łącząc ją z pracą i zdobywając konkretny zawód. Uczestnik OHP za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie. Młodzież uczy się w szkołach publicznych podległych władzom samorządowym.

Młodzież realizuje przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które pozwala zdobyć umiejętności stanowiące część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu. Trwa ono do ukończenia przez niego szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż 22 miesiące.

Skontaktuj się z CKiW

eures2

Adres:

CKiW w Gołdapi
dyrektor Urszula Jankowska
ul. Boczna 1
19-500 Gołdap

Telefon:

87 615-03-53

E-mail:

Strona Główna

Skip to content