EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Białystok: Porozumienie współpracy z Powiatem Hajnowskim 

Komenda Główna | Podlaskie

Zostało podpisane Porozumienie o współpracę w Hajnówce między Powiatem Hajnowskim a Podlaską Wojewódzką Komendą OHP w Białymstoku. Porozumienie podpisywali: Starosta Hajnowski – Andrzej Skiepko, Wicestarosta – Joanna Kojło i Wojewódzki Komendant OHP – Beata Matyskiel. Strony porozumienia dołożą wszelkich starań, by jak najwięcej mogła skorzystać młodzież z hajnowskiego regionu.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca stron w zakresie: rekrutacji, współorganizacji kształcenia, przygotowania zawodowego, działalności wychowawczej, opiekuńczej i socjalizacyjnej oraz udziału w procesie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. Dzięki porozumieniu najbardziej potrzebujący wsparcia uczniowie z wymienionej szkoły zostaną uczestnikami OHP, tj. podopiecznymi Hufca Pracy w Białymstoku.

W trakcie spotkania w siedzibie Podlaskiej Komendy przedstawiciele obu instytucji mieli też okazję do omówienia kwestii organizacyjnych dot. nowego wyzwania.

Obydwie strony porozumienia mają nadzieję na owocną współpracę.

Sporządził: E. Dziemianiuk, rzecznik prasowy PWK OHP Białystok

Zdjęcia: Anna Balińska, PWK OHP w Białymstoku

eures2
eures2
eures2

Aktualności Komedy Głównej

Skip to content